Bagger 288

Tag

Tai pati didžiausia kada nors pagaminta anglių, akmens, žemių kasimo mašina. Jos ilgis siekia 215 metrų, aukštis 95 metrai, o sveria net 45 000 tonų ir ji dar gali pati judėti savo eiga. Bagger 288 kasimo mašina per parą gali iškasti, net 75 000 kubinių metrų anglių. Nors ji buvo pagaminta daugiau nei prieš 30...
Read More