Įdomūs prietarai, kuriuos verta žinoti.

Jei niežti kairį delną-gausit pinigų, o jei dešinį-laukia malonus susitikimas
Jei netyčia užgesinai žvakę ar ji pati užgeso, lauk netikėtos žinios arba svečių
Jei ką nors siūdamas įsidursi adata pirštą, vadinasi, greit įsimylėsi arba esi įsimylėjęs
Jei numeti šukas, jų negalima kelti pačiam-gėdą patirsi, nebent keltum kaire ranka pro dešinį petį
Išėmus paslėptus pinigus, duobės negalima užkasti. Užkasi – apaksi
Kad žvakė šviesiai degtų, jas dirbant reikia juoktis
Negalima iš lovos išlipti kairiąja koja – nelaimė garantuota
Manoma, kad tiems,kuriems nesiseka kortų žaidimose, sekasi meilėje
Niekada nedėkite savo rankinės ant grindų, žemės – nes niekada neturėsit daug pinigų
Nedėkite ant stalo šukų, nes taip ir būsit vislaik kažkam skolingi
Nedėkokite už palinkėjimą sėkmės, nes nepasiseks
Nereikėtų dėkoti už vaistus, nes jie nepadės
Niekada garsiai neišsakykite savo norų, nes jie gali neišsipildyti
Negalima sveikintis per slenkstį – susipyksi
Negalima žiūrėti pro rakto skylutę – taapsi vienaakis arba žvairas
Prieš išeinant į svečius reikia namie šiek tiek paėdėti,kad būtum ten gerai priimtas
Negalima nuo žvakės prisidegti cigaretės – tai reiškia artimo žmogaus mirtį
Jei ryte išėjus iš namų pirmą sutiksi vyrą, tai visa diena bus sėkminga, o jei moterį-nesiseks

Tagged in: