Charlesas Hatfieldas buvo amerikietis, kurį žmonės vadino „lietaus žmogumi“, t. y. jis sugebėjo prišaukti lietų.

Laisvalaikiu jis eksperimantavo, kol galiausiai sukūrė mišinį iš 23 cheminių medžiagų, kuris, anot Hatfieldo, pritraukdavo lietų.

Po pirmų sėkmingų bandymų, Hatfieldas ėmė gauti vis daugiau užsakymų iš sausros išsekintų ūkių lietui prišaukti. Ir kiekvieną užsakymą jis sėkmingai įvykdydavo.

1915 metais jį pasamdė San Diego miesto taryba. Valdininkai norėjo prišaukti lietų, kuris pripildytų išsekusį Morena užtvankos rezervuarą. Hatfieldas pažadėjo lietų prišaukti už dyką, tačiau vandens lygiui rezervuare viršijus 40 colių, už kiekvieną papildomą colį taryba jam privalėtų sumokėti po 1000 dolerių, kol vandens lygis pasiektų 50 colių, o viršijus šią ribą tarybai papildomai nebereikėtų mokėti. Taigi už savo darbą, sėkmės atveju, Hatfieldas paprašė 10 000 dolerių.

Šalia Morenos upės Hatfieldas kartu su savo broliais pastatė bokštą, kurį pripildė savo paslaptinguoju mišiniu. Lietaus laukti ilgai nereikėjo – 1916 m. sausio 5 d. ėmė lyti ir kasdien lietus darėsi vis stipresnis. Nusekusios upės vandens lygis taip pakilo, jog prasidėjo potvynis, kuris sugriovė tiltus, nutraukė telefonų laidus ir apgadino traukinius, jau nekalbant apie paprastų žmonių namus bei ūkius. Lyti nustojo sausio 20 d., tačiau lietus atsinaujino vos po dviejų dienų, kol galiausiai pralaužė minėtą Morenos užtvanką. Per visus šiuos potvynius žuvo 20 žmonių.

Dėl pridarytos žalos San Diego miesto taryba atsisakė sumokėti sutartą pinigų sumą, nebent Hatfieldas padengsiantis miestui padarytą žalą, kuri siekė 3,5 milijono dolerių. Hatfieldas padavė miesto tarybą į teismą, kuris pripažino lietų gamtos reiškiniu. Tai reiškė, jog Hatfieldas nebuvo atsakingas už miestui pridarytą žalą, tačiau tuo pačiu jam nepriklausė ir užmokestis už prišauktą lietų.

Hatfieldas mirė 1958 metais, taip ir neatskleidęs niekam savo „lietų prišaukiančio mišinio“ recepto. Iki pat šiol niekam nepavyko atskleisti Hatfieldo paslapties – ar jis iš tikrųjų mokėjo prišaukti lietų, ar paprasčiausiai žinojo, kada lietus prasidės.