Dešimt svarių argumentų, kodėl Dievui nesuteiktas daktaro laipsnis!

1. Jis parašė tik vieną straipsnį, – hebrajiškai ir be jokių bibliografinių nuorodų.

2. Neaišku, ką Dievas paskui veikė po pasaulio sukūrimo.

3. Mokslo bendruomenei sunkiai sekasi pakartoti Dievo eksperimentą ir gauti panašių rezultatų.

4. Dievas nesikreipė į ėtikos komisiją, kad būtų leista eksperimentuoti su žmonėmis.

5. Po neįvykusio eksperimento, JIS paskandino beveik visus jo dalyvius.

6. Dievas retai pasirodydavo paskaitose. Sakoma, kad dažnai JĮ pavaduodavo sūnus.

7. JIS išvarė pirmuosius savo mokinius už norą pažintį pasaulį.

8. Nors mokiniams kėlė tik 10 reikalavimų, daugelis jų nesilaikė.

9. Darbo vietoje JĮ būdavo sunku surasti, išskyrus kelis atvejus – ant kalno.

10. Nėra jokių išlikusių duomenų, kad būtų gerai sutaręs su kolegomis.

Tagged in:

,