Hitleris ir homoseksualumas

Savo asmeninį gyvenimą Hitleris visada labai slėpė, bet yra žmonių, teigiančių, jog labai gerai žino apie jo privatų gyvenimą, t. y. tai, kad jis buvo homoseksualus, kad turėjo romanų su daugeliu moterų, tokių kaip jo dukterėčia Geli Raubal ir, žinoma, Eva Braun.

Adolfo Hitlerio homoseksualumą neginčytinai įrodė vokietis istorikas Lotharas Machtanas naujoje knygoje „The Hidden Hitler“ („Nematomas Hitleris“), kurioje atskleidžiamas pagrindinis homoseksualumo vaidmuo Hitlerio asmeniniame gyvenime.

Hitleris ir pornografija

Hitlerio darbuotojai slaptai filmavo jam politinių kalinių kankinimus ir egzekucijas, kuriuos jis labai mėgo žiūrėti. Jo padėjėjai taip pat parūpindavo jam pornografinių piešinių ir kino filmų.

Hitlerio rašysena

Hitlerio rašysena buvo nepriekaištinga. Kai 1937 m. garsus psichologas Carlas Jungas pamatė Hitlerio rašyseną, jis pastebėjo: „Už šios rašysenos aš matau tipiškas savybes vyro su nepaprastai moterišku instinktu.“

Palyginus skirtingus Hitlerio rašysenos pavyzdžius, fiziologai surado labai įdomių pavyzdžių vėlesniuose jo parašuose, rodančių jo emocinį žlugimą.

Hitleris ir jo kalytė

Hitleris labai didžiavosi savo vokiečių aviganiu Blondi. Jis praleido daugybę valandų, dresuodamas ją. Norėdamas išmokyti ją naujų triukų, jis netgi nutraukdavo susitikimus su generolais.

Generolai suprato, kad jeigu Blondi gerai sekasi, Hitlerio nuotaika buvo geresnė ir didesnė tikimybė, kad jis paklausys jų patarimų.

Jeigu kalytei blogai sekdavosi, jis tapdavo niūrus ir užsispyręs. Vienas iš pareigūnų vėliau sakė: „Man kartais susidarydavo įspūdis, kad rusų kampanijos rezultatai daugiau priklausė nuo Blondi, negu nuo vokiečių generolų.“

Puikus Hitlerio humoro jausmas

Mes geriau pažįstame Hitlerį kaip įtūžusį ir negailestingą generolą, bet nedaug kas žino, kad jis mėgo krėsti pokštus savo artimiems kolegomis, kai tik turėdavo tam laiko.

Keli Hitlerio humoro pavyzdžiai atsidūrė dosjė, pavadintame tiesiog „Hitlerio knyga“, kuri buvo sudaryta sovietų lyderiui Stalinui karo pabaigoje. Vienas iš pavyzdžių yra, kad piktasis propagandos ministras Josephas Goebbelsas papasakojo Hitleriui įžeidžiantį gandą, jog nepaprastai tuščiagarbis H. Goeringas ėjo miegoti, prisisegęs ant pižamos medalius.

Tagged in:

,